CXAIR is een interessant product

Beoordeel dit item
(0 stemmen)
29-02-2012

Aanleiding

“Elma, wil jij eens kijken wat CXAIR inhoudt?” Die vraag kreeg ik van een collega, want een klant waar hij werkzaam is, had hiernaar gevraagd. En aangezien ik even in de beschikbaarheid zat voor mij een leuk klusje.

Op internet was nog niet veel gepubliceerd, want het product is relatief kort op de Nederlandse markt verkrijgbaar. Alle wegen leidden naar Systemation, het bedrijf dat het door Connexia ontwikkelde product in Nederland verspreidt. Nadat ik telefonisch het e.e.a. aan informatie had verkregen, maakte ik een afspraak om het product te komen bekijken. Ik zag wel mogelijkheden met het product en wilde dit dan ook mijn collegae niet onthouden. Vorige week kwam Systemation naar Loenen a/d Vecht voor een presentatie van CXAIR.

Wat is het? Het is een tool, waarmee de gebruiker op de wijze van een zoekmachine grote hoeveelheden data kan doorzoeken en de resultaten op een zeer toegankelijke wijze binnen zeer korte tijd gepresenteerd krijgt.

Wat is het bijvoorbeeld niet? Een vervanger van een traditioneel data warehouse.

Achterliggende werkwijze in een notendop

Van te voren wordt bepaald welke groepen gestructureerde en ongestructureerde gegevens doorzocht moeten kunnen worden. Deze worden platgeslagen en in de vorm van indexen (niet te verwarren met een index zoals in RDBMS-en) op een aparte server opgeslagen. Een index bevat dus veel redundante gegevens en bij grote hoeveelheden data dient de opslagcapaciteit navenant uitgebreid te worden. Verversing van de gegevens gebeurt waar nodig met incrementen.

Functionaliteit

Het zoeken gebeurt op ‘Google-achtige’ wijze en is erg snel. Alle mogelijke wildcards kunnen gebruikt worden, evenals uitsluitingen. Resultaten worden getoond in rijen en kolommen. Iedereen die met Google en Excel bekend is kan er mee werken. De gebruiker dient wel enig inzicht te hebben in de gegevens die hij/zij raadpleegt om de resultaten op waarde te kunnen schatten, maar dan kan hij/zij ook heerlijk grasduinen. De meest elementaire rekenfunctionaliteit is aanwezig.

Men beschikt over de diverse gebruikelijke mogelijkheden om de resultaten grafisch weer te geven, waaronder dashboards. Daarnaast is de Venn diagram weergave (verzamelingenleer) een sterke visualisatie methode.

Vanuit ieder verkregen resultaat kan weer ingezoemd worden op de detailgegevens die eraan ten grondslag liggen. De gebruiker is zeer flexibel in het instellen van filters; dat kan door zelf in te typen of door de gebruikmaking van selectieboxen.

Autoriseren kan op index-, rij- en kolom niveau. Gezocht kan worden binnen een index en over de verschillende indexen heen. De weergave kan, als bij iedere webapplicatie, qua kleurstelling, logo’s en dergelijke naar wens aangepast worden.

Naast het beantwoorden van ad-hoc vragen kunnen ook ‘vaste’ rapportages gemaakt worden.

CXAIR is in enkele dagen geïmplementeerd en operationeel gemaakt.

Het proces van het maken van indexen is niet te vergelijken met ETL, omdat transformaties niet of slechts zeer beperkt mogelijk zijn. Ook cleaning e.d. vindt niet plaats. Garbage in, garbage out.

In vergelijking met de meest bekende BI Tools beschikt CXAIR niet over geavanceerde statistische functionaliteit. Zaken als rolling forecasts horen niet tot de mogelijkheden. Het oprollen van data over verschillende hiërarchieën heb ik evenmin tot uitdrukking zien komen.

Gebruik

  • Het tool leent zich m.i. het best voor het beantwoorden vragen, waarvan men nu nog niet weet dat men ze heeft.
  • Bij organisaties die beginnen vorm te geven aan management informatie kan het zeer behulpzaam zijn bij het verkijgen van inzicht omtrent de informatiebehoefte, zowel inhoudelijk als qua functionaliteit als ook de eerste invulling ervan.
  • Voor organisaties met een Data Warehouse en nog geen ingerichte BI tool is CXAIR zeer bruikbaar om de informatiebehoefte vast te stellen en om in de eerste behoefte te voorzien. Op deze wijze kan het meehelpen bij eventueel een latere keuze voor een ‘zwaarder’ BI tool.
  • In organisaties met een Data Warehouse en een ingericht BI tool, kan het een zeer bruikbare aanvulling zijn voor de snelle beantwoording van ad-hoc vragen.
  • CXAIR kan ingezet worden om de acceptatie van en het draagvlak voor een Data Warehouse te vergroten.

Conclusie

CXAIR is voor zover ik weet de enige tot nu toe die het mogelijk maakt om, op de van Google bekende wijze van een zoekmachine, grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde data te doorzoeken zonder tussenkomst van een IT-afdeling en vervult daarmee een grote wens van gebruikers.

Mijn verwachting is, dat met name (productie)managers, salesmensen en marketeers graag gebruik van CXAIR zullen willen maken.

Persoonlijk zie ik veel toegevoegde waarde in CXAIR. Ook bij een traditioneel / klassiek Data Warehouse kan het goed ingezet worden. Met een informatielaag als bron, waarbij alle detaildata beschikbaar is, kan het een welkome aanvulling zijn op in andere tools gedefiniëerde kubussen en rapportages.

Architectonisch gezien blijft het van belang, zoals met veel (alle?) tools, om de behoefte van de klant in het oog te houden en op grond van deze behoefte, in combinatie met een aantal andere factoren zoals bijvoorbeeld toekomstige ontwikkelingen, te bepalen of CXAIR in de specifieke situatie geindiceerd is.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.