Diensten

Effectief sturen en managen vraagt om kwalitatief hoogwaardige, tijdige en relevante informatie. Met Business Intelligence (BI) bieden we u de hulpmiddelen.

Euclides geeft u effectief en snel inzicht in de knelpunten in uw informatievoorziening (ontwikkeling, beheer en gebruik) en geeft heldere suggesties voor verbeterstappen.

Euclides helpt u grip te krijgen op uw informatie voorziening, nu en in de toekomst. Consultants van Euclides zijn betrokken, doeltreffend, ruimdenkend en professioneel.

In korte tijd realiseren wij voor u een volledig operationeel datawarehouse:  robuust, flexibel en beheersbaar.


De Euclides Projectmanagement Model (EPM) ‘gereedschapskist’
- in combinatie met de vakkennis, vaardigheden en passie van onze projectmanagers en consultants -
is uw garantie voor een succesvol project.

Alleen met hoogwaardige datakwaliteit leveren BI-, CRM-, ERP- en Compliancy-projecten de gewenste resultaten op.Om uw klanten zo goed mogelijk te bedienen en de concurrentie voor te blijven, wilt u continu inzicht in het reilen en zeilen van uw onderneming. Tijdige, betrouwbare en adequate informatie helpt u bij het maken van uw strategische, tactische en operationele keuzes. De hoeveelheid bedrijfsinformatie neemt elk jaar toe. Toch groeit het inzicht nauwelijks.  En met de toename van de informatie komen de structuur, bewaking en kwaliteit onder druk te staan. Documentatie is verouderd, definities zijn niet vastgelegd, gegevens sluiten niet op elkaar aan of zijn onvolledig. Dit leidt zelfs tot (soms schijnbaar) tegenstrijdige rapportages. 

Euclides geeft structuur aan uw (management) informatievoorziening. Met het Euclides Information Maturity Model (EIMM), een snelle en gestandaardiseerde scan, analyseren wij alle bedrijfsgegevens en informatiestromen op betrouwbaarheid en bruikbaarheid. Vervolgens ontwerpen en implementeren wij een betrouwbare, integrale, inzichtelijke en beheersbare informatiehuishouding.  

Maatwerk met oprechte interesse

Elke onderneming is uniek en dat vraagt om maatwerk. Euclides zoekt en creëert samen met u oplossingen die perfect bij u passen. Dat vraagt om oprechte interesse, goed luisteren en de juiste vragen stellen.

Euclides - de juiste beslissing.