Business Intelligence Competence Center


Hoewel een datawarehouse omgeving in grote mate een IT applicatie is en in die zin kan worden beheerd als alle andere bedrijfsapplicaties toont de praktijk anders aan.  
De primaire processen en daarmee de bedrijfsinformatieobjecten (klant, product, offerte, aankoop, etc.) hebben in de basis een stabiel karakter, maar de organisatie is continue in beweging. Beweging onder invloed van de omgeving zoals b.v. klantgedrag, concurrentie, bedrijfskolom en wetgeving. Beweging ook in de eigen doelstellingen (visie, missie en strategie) en het groeiproces waarin iedere organisatie zich bevindt. 


De architectuur van een datawarehouse vangt in essentie het beschreven conflict in de bestuurlijke informatievoorziening op tussen enerzijds stabiliteit in het proces en gegevensmodel en anderzijds flexibiliteit in de informatievoorziening van de besturing. Tussen vraag en aanbod. 
De architectuur van de datawarehouse applicatie in termen van data en processen geeft de mogelijkheid om de gewenste stabiliteit en flexibiliteit te combineren.

Een beheerorganisatie rond de applicatie moet dit echter waar maken.

Hoofdtaken beheerorganisatie
De applicatie aan de vraagkant, het front-end of Business intelligence omgeving, zal moeten blijven aansluiten aan de wens vanuit de business. 

- Centreren van (business) kennis rond de applicatie geeft nieuwe bedrijfsbrede inzichten. 
- Het inzetten van nieuwe technologieën, denk aan b.v. datamining en informationportals, leidt tot nieuwe bedrijfsmogelijkheden.
- Pro-actieve ondersteuning in het gebruik van de applicatie leidt tot efficiëntie en kwaliteitsverbetering in de informatievoorziening.

De applicatie aan de aanbodkant, het back-end of het eigenlijke data warehouse, moeten voortdurend worden bewaakt op volledigheid, juistheid en tijdigheid van de aanlevering van data en de performance van de opvragingen van data. Daarnaast moeten extra bronnen worden ontsloten als de vraag naar nieuwe informatie ontstaat.

Gartner heeft voor de BI beheeromgeving het begrip  BI Competence Center (BICC) in het leven geroepen. Dit om duidelijk aan te geven dat er specialistische kennis gecentraliseerd beschikbaar moet worden gemaakt in de organisatie om te komen tot een intelligente organisatie. Het inrichten van een BICC en het behalen van haar doelstellingen vereist doorzettingsvermogen. Euclides staat een nuchter en gefaseerd groeimodel voor, zonder pretenties. Wij hanteren dan ook een terminologie die daar bij past en praten over een BI beheermodel.

Het Euclides BI beheermodel. 

Het Euclides BI beheermodel is een raamwerk dat kan worden gebruikt om een op maat gemaakte BI organisatie in te richten. Het geeft de verschillende clusters van activiteiten weer die rond een datawarehouse zijn te onderkennen. gefundeerd op  de verschillende belangen die in organisaties zijn te onderkennen. 

Hoewel het model zelf dus geen organisatieschema is is het goed te mappen op de staande beheerorganisatie van applicaties. Het inrichtingsproces van de beheerorganisatie van het datawarehouse zal zich dan ook met name toespitsen op die taken die buiten het reguliere applicatie beheer vallen.  Het gaat dan veelal om het gebruiksproces van de informatie, de vraagkant, en de aansluiting van aanbod op vraag, het delivery proces.

 

Contact

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel met Martin Genuit, tel. +31 (0)6 304 18 297.

Euclides - de juiste beslissing.