BI analyse

on juli 25, 2012

Het doel van de analyse fase: het verkrijgen van goede specificaties en randvoorwaarden op basis waarvan de benodigde BI en DWH producten kunnen worden ontwikkeld, gebruikt en beheerd. Maar wat zijn goede specificaties en hoe zorgen we er voor dat we met minimale inspanning maximaal rendement halen?