BI analyse

on juli 25, 2012

Het doel van de analyse fase: het verkrijgen van goede specificaties en randvoorwaarden op basis waarvan de benodigde BI en DWH producten kunnen worden ontwikkeld, gebruikt en beheerd. Maar wat zijn goede specificaties en hoe zorgen we er voor dat we met minimale inspanning maximaal rendement halen?
  

Business metadata

on september 02, 2013

Er is nog zoveel winst te halen, tijdens de ontwikkel- en beheerfase als we de business metadata weten te registreren en te beheren, in modellen, definities en regels. Een data-georiënteerde aanpak van systeemontwikkeling vraagt om een metadata strategie, nodig om "één klik verwijderd" te zijn van geïntegreerde, context gerelateerde en actuele business metadata.